Our Founders  
Platinum Jublee  Sh GD Birla Ji sh bk birla ji 
Celebrating Soon  Sh. GD Birla Ji  Sh. BK Birla Ji
Online Payment    
Menu

List of Alumni Registered for Platinum Jubilee

 

Sr. No Name of Person Batch
1 Prof. Dr. G.K Tyagi Director
2 Sh. Vikash Chachra 1991
3 Sh. Dhanjay Singh 1984
4 Dr K.N Chatterjee Faculty
5 Sh. S.C.Garg, M/s RSWM, Bhilwara  
6 M/s. Angelique International Ltd. Delhi  
7 Mr. Ajay Krishana Goyal, MD Angelique International Ltd.  
8 1993 Batch students 1993
9 Sh. Hitesh Malhotra 1998
10 Sh. Ashish Gupta 1995
11 Sh. Neeraj Guggal 1999
12 Sh. Subhash Yadav 1984
13 Sh. Kumar Anand 2005
14 Sh. Mohit Agarwal 2005
15 Sh. Sandeep Yadav 2005
16 Sh. Ashok Kumar 2005
17 Sh. Amrender Singh 2005
18 Sh. Aman Sihwar 2005
19 Sh. Sanjay Chawla 1990
20 Sh. Navin Goyal 1989
21 Sh. Deepak Saxena 1978
22 Sh. Y.K.Jhamb 1978
23 Sh. Kamal Mishra 1978
24 Sh. Sanjay Sharma 1978
25 Sh. Harish Saraf 1990
26 Sh. Manish Gautam  
27 Sh. Amit Kumar Yadav 2005
28 Sh. Navin Tragi 1984
29 Sh. Punit Singh 1984
30 Sh. Mukesh Rawat 1978
31 M/s Indo Globetex  
32 Sh. Nitesh Dhingra 1995
33 Dr Rajeev Kumar Varshney 1993
34 DR Anupam Kumar 1997
35 Sh Praveen Girdhar 1983
36 Sh Ajay Tayal 1995
37 Sh Bharat Bhushan Peer 1984
38 Sh Ashok Kumar Sharma 1980
39 Sh. Arvind Singh Chauhan 1986
40 Sh Ravi Prakash Gupta 1985
41 Ms/ Arisudna Textiles, Ludhiana   (Sh. N.K.Sahoo) 1990
42 Mr Mukesh Rustagi 1983
43 Sh Shiv Kumar Sharma 1986
44 Sh Ramesh Kumar 1984
45 Sh Ashok Ahuja 1987
46 Sh Pradeep Swami 1993
47 Sh Parikshit Paul 1997
48 Sh Pankaj Sharma 1986
49 Sh Narendar Kumar 2013
50 Sh Ashok Pal 1996
51 Sh Sunil Jangra 2016
52 Sh Nikhil Goyal 2009
53 Sh Sourabh Dua 1997
54 1975 Batch 1975
55 Sh Ashok Kalra  
56 M/s Vardhman Textile Ltd.  
57 Sh B. S. Bedwal 1982
58 Sh Rohit Munjal 1997
59 Sh Mukesh Sharma 1997
60 Sh Amitabh Ghosh 1985
61 Sh Ajit Singh 2004
62 Sh Ramesh Chand Gupta 1976
63 Sh Sukhvir Sabharwal 2007
64 Sh Pawan Goyal 1987
65 Ms Monika Sharma 2001
66 Sh Ankur Singhal 2000
67 M/s Jain Cord Industries Gurgoan  
68 Sh Raj Kumar Gulati  
69 Sh Gaurav Aggarwal 2000
70 Sh Kumar Karan Jain 2013
71 Sh Amul Agarwal 1984
72 M/s Aartexx Exim (P) Ltd.  
73 Sh Anurag 2012
74 Sh Dharmbeer 2007
75 Sh Anil Kumar Mittal 1985
76 Directly Deposit in Bank No Detail Available  
77 Directly Deposit in Bank No Detail Available  
78 Directly Deposit in Bank No Detail Available  
79 Directly Deposit in Bank No Detail Available  
80 Directly Deposit in Bank No Detail Available  
81 Directly Deposit in Bank No Detail Available  
82 Directly Deposit in Bank No Detail Available  
83 Directly Deposit in Bank No Detail Available  
84 Directly Deposit in Bank No Detail Available  
Go to top