Our Founders  
Platinum Jublee  Sh GD Birla Ji sh bk birla ji 
   Sh. GD Birla Ji  Sh. BK Birla Ji
Bus Pass Fee    
Menu

Administration

           Sh. Parmod Kumar
Head Administration

           Sh. Aishwarya Sharma
Manager Accounts

           Sh. Daljeet Singh
Mess Manager

           Sh. Ashok Gaba
Asst. Registrar

           Sh. Vinod Sharma
Accounts Officers

           Sh. Arun Jain
Purchase Officer

           Sh. Umesh Moudgal
Estb. Officer

           Sh. B. L. Sharma
P.A. to Director

           Sh. Virender Kumar
Typist

           Sh. Anand Praksh
Admin Supervisor

           Sh. Vishnu Bhagwan
Typist

           Sh. Devinder Kumar
Assistant

           Sh. Rajesh Makheria


           Sh. Om Prakash Sharma
Operator

           Sh. Jeet Ram
Security Incharge

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com

Go to top